Приватизувати земельну ділянку тепер можна і без підписаного акту узгодження меж

Верховний Суд України у Постанові від 28.03.2018 р. по справі № 681/1039/15-ц запровадив практику стосовно наслідків при відмові від підписання акту про встановлення меж суміжними власниками або/та землекористувачами.

Суд вказує на те, що погодження меж, є виключно допоміжною стадією у процедурі приватизації земельної ділянки, при цьому ст. 198 ЗК України вказує лише на те, що складаовою кадастрових зйомок, є “погодження меж земельної ділянки з суміжними власниками та землекористувачами”. Тобто, при відмові погодження меж власником або землекористувачем процедура приватизація припиняється. Але позиція суду з даного питання є інакшою.

ВСУ вважає, що при погодженні меж має значення не сам факт відмови від підписання акта, а мотиви відмови – аргументовані вони чи ні. Якщо такими мотивами є виключно неприязні стосунки – правового значення вони не мають. А якщо мотиви аргументовані та підтверджені письмовими доказами, такими, як: накладання меж земельної ділянки на його земельну ділянку, неналежне дотримання процесуальної форми щодо повідомлення власників та/або землекористувачів про вставнолення меж на земельній ділянці, згідно Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та іх закріплення межовими знаками, та ін., в такому разі процедура приватизації припиняється. Але у будь-якому випадку, у разі виникнення спору сама по собі відсутність погодження меж не є підставою для того, щоб вважати прийняте рішення про приватизацію незаконним!

Підписання акта погодження меж самостійного значення не має, воно не призводить до виникнення, зміни або припинення прав на земельну ділянку, як і будь-яких інших прав у процедурі приватизації. Непогодження меж земельної ділянки із суміжними власниками та землекористувачами не може слугувати підставою для відмови відповідної місцевої ради в затвердженні технічної документації, за умови правомірних дій кожного із землекористувачі. Не надання позивачем своєї згоди на погодження меж земельної ділянки суміжного землекористувача не може бути перепоною для розгляду місцевою радою питання про передачу земельної ділянки у власність відповідачу за обставин виготовлення відповідної технічної документації.