Сертифікат про форс мажор

Сертифікат про форс мажор

Практичне застосування положень про форс-мажор у договорах – доволі рідкісне явище у сучасному бізнесі. А тому, мало хто з українських підприємців знайомий з процедурою визнання форс-мажорних обставин та мало хто отримував Сертифікат про форс мажор.

Хоча сьогодні неможливо знайти Договір, у якому окремим пунктом не буде  передбачено настання “форс-мажору”. Додаючи до умов договору своєрідну “підстраховку”, застосовують її на практиці вкрай рідко. 

Але які ж будуть Ваші подальші дії, коли ці форс-мажорні обставини все-таки настануть, а їх підтвердження – стане вирішальним для майбутнього Вашої справи? 

Самого факту наявності форс-мажору іноді буває недостатньо. Особливо, коли Ваші контрагенти не бажають його визнавати.

Для таких випадків українське законодавство передбачає можливість засвідчення форс-мажору, шляхом оформлення Сертифікату про форс мажор.

Від 7 р.д.     Від 899 ГРН.

Юристи Результативної Юридичної Компанії – спеціалісти своєї справи, готові допомогти Вам у оформленні Сертифікату засвідчення форс-мажорних обставин.

Форс-мажорними обставинами є такі обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання:

 • зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), 
 • обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

А Сертифікат про форс-мажор, у свою чергу, слугує підтвердженням того, що у Вас дійсно настали такі умови.

Але для того, щоб отримати Сертифікат про настання форс мажору, Вам також необхідно реалізувати процедуру оформлення даного документу, та доведення настання форс мажору в державному органі.

І пам’ятайте, не існує питань, які неможливо вирішити. Залучившись підтримкою фахівців своєї справи – Ви завжди зможете отримати бажаний результат.

Сертифікат про настання форс-мажорних обставин

сертифікат торгової палати про форс мажор

Сертифікат про настання форс-мажорних обставин (довідка про форс-мажор) – це документ, виданий регіональною Торгово-промисловою палатою України, який слугує підставою для відтермінування або звільнення від виконання зобов’язання, передбаченого умовами:

 • договору;
 • контракту;
 • угоди;
 • законодавчим чи іншим нормативно-правовим актом;
 • а також іншими формами зобов’язання, закріпленими в установленому Законодавством порядку.

Наявність у Вас Сертифікату про форс-мажор є достатньою підставою для визнання обставин форс-мажорними. Крім того, Сертифікат про форс-мажор може бути використаний як єдине доказове джерело у спорі з Вашим контрагентом.

Отримати такий Сертифікат можна звернувшись до компетентного державного органу з повним пакетом документів, оплативши адміністративний збір та почекавши встановлений законодавством термін.

Будьте уважні!

Вам необхідно отримувати Сертифікат про форс мажор для кожного окремого зобов’язання.

Навіть якщо у Вас укладений один Договір, у якому передбачено три зобов’язання – Вам необхідно отримувати три Сертифікати про настання форс-мажору.

Сертифікат про форс мажор надасть Вам:

 • відстрочення грошових та майнових зобов’язань перед контрагентом;
 • відстрочення орендної плати або ж зменшення орендних платежів;
 • продовження терміну виплати податкових та інших, передбачених законодавством заборгованостей.

Отримати професійну юридичну допомогу в оформленні Сертифікату про форс-мажор Ви можете у спеціалістів Result Law Company.

Спокій в документальному просторі клієнтів – профіль Наших Юристів!

Засвідчення форс-мажорних обставин

засвідчення форс-мажору

Засвідчення форс-мажору відбувається в встановленому законодавством порядку.

Але пам’ятайте, законодавство України, перед розглядом справ у будь-якій юридичній сфері, перевіряє, чи були спроби до самостійно врегулювання спору між контрагентами.

Тому для початку, рекомендуємо Вам звернутися до Вашого контрагента в офіційному порядку, задля врегулювання питання щодо настання форс-мажору самостійно.

У випадку отримання відмови у визнанні настання форс-мажору варто попередити контрагента про Ваш намір отримати Довідку про форс-мажор.

Попередження другої сторони договору про невиконання Вами зобов’язання має бути здійснено в документальній формі. Це необхідно для надання компетентному органу підтвердження здійснення такого повідомлення.

Після отримання від контрагента відмови у застосуванні положення договору в частині форс-мажору, варто звернутися до компетентного органу за отриманням Сертифікату про форс-мажор.

Ціна та термін оформлення Сертифікату про настання форс-мажорних обставин

ціна сертифікату про форс мажор

Реалізація процедури оформлення Сертифікату про засвідчення форс-мажору здійснюється у кілька простих етапів, якщо Ви звернулися за допомогою до юристів RLC.

Як отримати сертифікат про настання форс-мажорних обставин?

 • Зверніться до юристів Result Law Company та отримайте професійну консультацію юриста.
 • Оформіть довіреність на ім’я спеціалістів RLC.
 • Надайте нашому юристу документи (перелік спеціалісти RLC надають Вам завчасно).
 • Отримайте готовий документ через встановлений термін у будь-який зручний для Вас спосіб (на офісі, поштою, або ж кур’єрською доставкою).

У результаті Ви отримуєте бажаний документ – Сертифікат про форс-мажор!
А наші юристи – посмішку від вдячного клієнта!

від 7 р.д.
 • Консультація експертного юриста
 • Аналіз умов договору з контрагентом та додатків до нього
 • Формування справи, отримання додаткових документів, довідок з ДПІ та витягів з реєстрів
 • Надання повного юридичного супроводу на подачу та отримання готового документу. Доопрацювання справи у разі виявлення недоліків у справі та повернення документів
 • Надання на вимогу державного органу додаткових документів на всіх етапах реалізації послуги
 • Контроль готовності документа
від 899 грн.

*нотаріальні документи оплачуються додатково

Зверніть увагу, що реалізувати процедуру оформлення Сертифікату про форс-мажор можна навіть без Вашої присутності.

Підстави для оформлення Сертифікату про форс-мажор

Підстави для оформлення сертифікату про форс-мажор

Ситуація наступна. Ви – зареєстрували своє товариство, успішно здійснюєте підприємницьку діяльність, вчасно сплачуєте податки та зарплату своїм працівникам. За час роботи Ви, на партнерських засадах, уклали Договори з іншими фірмами, та покращуєте роботу свого підприємства.

Аж раптом, Ви не можете виконати свої зобов’язання згідно умов даних Договорів з причини, яка від Вас не залежить.

Як визначити, чи належить ця причина до переліку форс-мажорів?

Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що:

 • об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), 
 • унеможливлюють виконання обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Перелік форс-мажорних обставин не є вичерпним згідно Закону України “Про торгово-промислові палати України”. 

Умовно, форс-мажорні обставини можна розділити на три основні групи:

 1. природні явища – це виняткові погодні умови та стихійні лиха;
 2. обставини соціального (публічного) характеру;
 3. дії влади (введення ембарго, заборон, квот тощо).

Повний перелік форс-мажорних обставин, згідно положень даного закону:

 • загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, 
 • загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, 
 • революція, заколот, повстання, масові заворушення, 
 • введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, 
 • експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, 
 • громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, 
 • пожежа, вибух, 
 • тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, 
 • викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо. 

Варто зауважити, що в умовах Договору часто можуть бути прописані окремо форс-мажорні обставини, які не передбачені у законодавстві, але і не є виключеними.

Зверніть увагу!

Згідно законодавства України та міжнародної практики до форс-мажору, не відносяться:

 • відсутність необхідних коштів;
 • відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язань; 
 • недодержання своїх обов’язків контрагентом, боржником. 

Тому формуючи доказову базу для отримання Довідки про форс-мажор, зверніть на це увагу.

Юристи Результативної Юридичної Компанії можуть легко допомогти Вам у процесі формування пакету документів для встановлення причинно-наслідкового зв’язку між виникненням форс-мажорних обставини та неможливості реалізувати зобов’язання.

Перелік документів для визнання форс мажору

перелік документів для визнання форс мажору

Як і багато що в сучасному світі, успіх в оформленні Сертифікату про форс-мажор у першу чергу залежить від правильно складеного пакету документів! І при цьому, варто розуміти, що при відсутності тієї чи іншої довідки, Вам навряд чи повернуть документи на “доопрацювання”. Важливо, правильно сформувати пакет документів перед їх подачею в державний орган.

Хоча законодавство і не обмежує кількість спроб звернення до компетентного органу, малоймовірно, що у Вас є бажання “протоптати стежку” до кабінету інспектора.

Перелік необхідних документів для оформлення Сертифікату про форс-мажор:

 • заповнена заява про видачу Сертифікату про настання форс-мажору, підписана керівником підприємства;
 • копія Договору з контрагентом;
 • копія наказу (розпорядження) у зв’язку з необхідністю припинення діяльності на підставі відповідних нормативно-правових актів;
 • повідомлення (сповіщення іншої сторони) про неможливість виконання зобов’язання;

Крім того, додатково необхідно надати для отримання Сертифікату про форс-мажор:

 • документи, що підтверджують виконання зобов’язання до настання форс-мажорних обставин;
 • витяг з Державного Реєстру юридичних осіб.

Даний перелік документів для визнання форс-мажорних обставин є стандартним для всіх випадків.

Проте його буде недостатньо для визнання настання форс-мажорних обставин. Будьте готові долучити до своєї справи ще документи, які будуть підтверджувати настання форс-мажору.

Наприклад, це може бути постанова Київської міської державної адміністрації про обмеження руху громадського транспорту, або на тимчасову заборону здійснення певного виду діяльності. Також, це можуть бути документи, що підтверджують кількість штату підприємства, обсяги виплаченої заробітної плати, тощо.

Точний перелік необхідних документів для оформлення Сертифікату про настання форс-мажорних обставин Ви можете отримати після детального ознайомлення з Вашою ситуацією нашим спеціалістом.

Адже кожна справа унікальна, та вимагає індивідуального підходу.

Порядок підтвердження настання обставин непереборної сили

Порядок отримання сертифікату про форс-мажорні обставини

Якщо Ви вирішили оформити Сертифікат про настання форс-мажору, Ви маєте розуміти – наявність Сертифікату не звільняє від Відповідальності сторону, яка на нього посилається.

У процесі отримання Сертифікату про форс-мажор, Вам також необхідно довести, що Ви ніяким чином не могли уникнути наслідків, котрі настали у зв’язку з непереборною силою.

При розгляді Вашої справи, інспектором компетентного органу буде встановлено, яким чином настання певних обставин могло вплинути на невиконання Вами зобов’язань за Договором.

Для цього, необхідно подати повний обсяг документів, що дозволяє прослідкувати причинно-наслідковий зв’язок у Вашій справі.

При встановленні причинно-наслідкового зв’язку у процесі підтвердження форс-мажору, Вам необхідно довести:

 • чи була ситуація, на яку Ви посилаєтесь, надзвичайною і не підвладною волі сторін договору;
 • чи була ця ситуація непередбачуваною;
 • чи були шляхи оминути виникнення такої ситуації;
 • чи є причинно-наслідковий зв’язок між виникненням такої ситуації та неспроможністю сторони договору виконати свої конкретні зобов’язання.

Заява про засвідчення форс-мажору розглядається у термін:

 • 7 робочих днів із дня звернення суб’єкта господарської діяльності 
 • 21 робочий день – з дня звернення фізичної особи.

При цьому, за компетентним державним органом залишається право продовжити цей термін, спираючись на складність Вашої справи.

Для отримання рішення про видачу Сертифікату про форс-мажор у прискореному порядку, достатньо оплатити адміністративний збір у подвійному розмірі.

А от Якщо вийшло так, що Вам відмовили в визнанні обставин форс-мажорними, вартість адміністративного збору за надання послуг державного органу буде повернено в повному обсязі.

Юристи Result Law Company пропонують свою допомогу, та швидке отримання Довідки про форс-мажор без зайвих клопотів.

Отримуйте результат, а всі бюрократичні нюанси залиште юристам RLC.

Які наслідки визнання карантину форс-мажором?

В умовах кризи сьогодення, в Україні оголошено карантин, закрито на період боротьби з коронавірусом заклади громадського харчування, салони краси, торгові центри, офіси. У таких умовах у багатьох бізнесменів виникає логічне питання – а чи можна вважати карантин форс-мажорною обставиною?

Адже заборона на діяльність є, штрафні санкції визначені, а от алгоритму дій по закриттю боргів перед контрагентами – немає.

Згідно змін законодавства, прийнятих Постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня, карантин віднесено до переліку форс-мажорних обставин.

Чи є коронавірус форс-мажоромПроте, обсяг практики доведення такого форс-мажору поки що незначний, адже дана правова норма відносно молода та мало де практикується.

Однак, це не означає, що Ви потрапили у безвихідну ситуацію.

Правильне тлумачення законодавства, і в першу чергу – умов договору, може стати Вашим золотим ключиком у процесі отримання Довідки про форс-мажор на підставі карантину.

Як наслідок, визнання карантину форс-мажором дає можливість багатьом підприємцям звернутися до компетентного органу за отриманням Сертифікату про настання форс-мажору.

В свою чергу, держава пішла на зустріч своїм громадянам у таких ситуаціях, та упростила процедуру оформлення Сертифікату про настання форс-мажору. Та обов’язок доведення того, яким чином введення карантину в Україні вплинуло на неможливість виконання умов Договору перед контрагентом, залишається за заявником за загальним правилом.

З Любов’ю до Справи, з Повагою до Вас!

Замовити Оформлення сертифікату про настання форс-мажору просто зараз!
Залиште свій номер або e-mail і наш юрист зв’яжеться з Вами найближчим часом.

Оцініть цю публікацію

12345 (1 5,005)

Loading…