Представництво інтересів в державних органах влади

-це оскарження дій, або бездіяльності державних органів, посадових осіб, а також визнання неправомірними та недійсними рішень та нормативно-правових актів різних державних структур. Ми пропонує юридичні послуги із супроводу та підтримки в Україні підприємницької діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (резидентів та нерезидентів).Ми вирішуємо завдання Клієнта із врахуванням чинного законодавства, актуальної судової практики та позицій контролюючих органів. Для забезпечення відповідності Вашої діяльності вимогам чинного законодавства, ми постійно здійснюємо усне і письмове консультування з питань правового характеру, підготовку та аналіз правочинів, інших правових документів, а також представництво у судах, у відносинах з державними органами, іншими підприємствами та громадянами.

Основні послуги в цій сфері:

  • юридичний супровід при перевірках усіх видів;
  • правовий аналіз актів, постанов, протоколів, приписів державних органів на предмет відповідності чинному законодавству;
  • надання юридичної оцінки після правового аналізу актів, постанов, протоколів, приписів державних органів на предмет відповідності чинному законодавству;
  • підготовка необхідних відповідей, звернень, заяв, скарг і т.д.
Ціна і термін

Від 500 грн. Від – 1 година роботи на території замовника.


Необхідні документи

1.Копія паспорту для громадянина / установчі документи для юридичної особи. 2.Копія ідентифікаційного коду та ін.


Результат

1.Економія часу; 2.Досягнення конкретного результату за допомогою професійного представника.