Приватні клієнти

Житлове право

це сукупність правових норм, що регулюють відносини з приводу володіння, експлуатації та розпорядження житловим фондом.Земельне право

галузь права, що регулює суспільні відносини в сфері реалізації права власності та інших речових прав на землю, а також її межування, особливостей цивільного обороту землі, обмеження з користування землею як унікальним природним об'єктом, а також діяльність державних органів щодо забезпечення раціонального використання землі та її охорони.Представництво інтересів в державних органах влади

це оскарження дій, або бездіяльності державних органів, посадових осіб, а також визнання неправомірними та недійсними рішень та нормативно-правових актів різних державних структур.Представництво інтересів в судах

це надання в сукупності юридичних послуг, які спрямовані на досягнення результатів, поставлених замовником, при вирішенні цивільних,адміністративних та інших суперечок в судах.Сімейне право

це система правових норм, спрямованих на врегулювання особистих немайнових і майнових відносин між подружжям, шляхом укладення контрактів (договорів), батьками і дітьми, усиновлювачами та усиновленими, опікунами, піклувальниками та підопічними, а також інших сімейних відносин між членами сім'ї та родичами.Стягнення заборгованості

це професійна допомога фахівця зі спірних питань, яка включає в себе ряд дійЮридичний супровід угод

надання повного комплексу юридичної підтримки і організації складання та підписання договорів, основним предметом яких є угода з нерухомістю.Юридичні консультації

включає в себе надання всіх відповідей на ваші юридичні питання, підготовку юридичних висновків з різних правових питань (господарське, цивільне, адміністративне, податкове, фінансове право, ін.)