Антикризовий супровід

Захист інтересів в судах

це надання в сукупності юридичних послуг, які спрямовані на досягнення результатів, поставлених замовником, при вирішенні цивільних, адміністративних та інших суперечок в судах.Консультації з питань визнання недійсним кредитного договору

консультації з питань, які виникають при простроченні сплати кредиту, збільшенні процентної ставки по кредиту дає можливість мінімізувати правові ризики, які виникають під час розгляду справи в судовому порядкуПравова експертиза договорів

правова експертиза договорів (кредитного, договору поруки в випаду виникнення прострочення заборгованості з оплати процентів по кредиту) - проводиться з метою встановлення наявності порушення з боку банку законодавства України або умов, прописаних в самому договорі.Супровід виконавчого провадження

включає в себе збір інформації про майновий стан боржника і виявленні місць знаходження його майна; звернення до суду з метою прийняття забезпечувальних заходів (арешт майна, заборона на його відчуження та інше); постійна взаємодія з державним виконавцем і, при необхідності, вчинення відносно нього процесуального впливу через оскарження його дій (бездіяльності); забезпечення інтересів стягувача при арешті, опису та оцінки майна боржника, в т.ч. за допомогою особистої участі юриста в даних процедурах і т.д.Супровід викупу боргів

пропонується можливість створення механізму викупу кредитної заборгованості у банківської установи за участю компанії з управління активами, факторингової компанії, а також можливостей і переваг інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів).Участь у переговорах з банком, колекторами та з фондом гарантування вкладів

це представництво інтересів під час виконавчого провадження.Юридична допомога поручителям

включає в себе комплекс послуг з аналізу умов договору із подальшим визначенням можливих варіантів припинення правовідносин за договором поруки.