Житлове право

-це сукупність  правових норм, що регулюють відносини з приводу володіння, експлуатації та розпорядження житловим фондом. Предметом правового регулювання житлового права України є правовідносини, що виникають у процесі: реалізації права на житло; надання людині й громадянину жилих приміщень у користування; користування людиною жилим приміщенням; управління житловим фондом; експлуатації та охорони житлового фонду; капітального й поточного будівництва житла; виключення з житлового фонду жилих будинків і приміщень, що не придатні для проживання; розгляду житлових спорів та ін.

Юристи нашої Компанії в рамках даної практики готові надати Вам кваліфіковану юридичну консультацію та юридичну допомогу щодо захисту ваших прав в наступних категоріях справ:

 • підготовка позовних заяв, скарг, клопотань, запитів та інших процесуальних документів до суду, органів влади та місцевого самоврядування;
 • юридичний аналіз ситуації клієнта, складання стратегій, схем дій, яка максимально враховує його інтереси;
 • захист інтересів клієнтів в судах всіх інстанцій про визнання права власності на житлове приміщення;
 • встановлення порядку користування житловим приміщенням (квартирою, житловим будинком, кімнатами в квартирі, будинку);
 • визнання ордера і свідоцтва про право власності недійсним;
 • визнання особи такою, що втратила право користування житловою площею;
 • спори про права дітей на житлові приміщення;
 • примусове виселення / вселення особи в квартиру, житловий будинок в судовому порядку;
 • роз’яснення прав і обов’язків сторін за договорами в житлово-комунальній сфері;
 • юридична консультація щодо надання, оренди, приватизації житла;
 • інші житлові спори за домовленістю.

 

Ціна і термін

Від 5000 грн. Від 30 робочих днів.


Необхідні документи

Перелік необхідних документів формується після попередньої юридичної експертизи Вашої проблеми, ситуації, або документа (юридичний висновок).


Результат

Підготовка юристом стратегії, комплексу дій, необхідних для вирішення того чи іншого питання та позитивний результат у наданні допомоги з вирішення житлових спорів.