Реєстрація права власності та інших речових прав на землю

-(постійного користування, оренди, сервітуту, суперфіцію, емфітевзису) це мінімізація  участі Клієнта у вирішенні бюрократичних питань, супроводження процедури оформлення, забезпечення  ефективного представництво інтересів, а також надання консультацій зі стратегічних юридичних питань.

Після реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень –  виникає, змінюється чи припиняється відповідне право, адже сам факт укладання того чи іншого правочину (оренди, купівлі-продажу, сервітуту та ін.) не є підставою виникнення права користування, розпорядження, володіння цим майном.

Важливо знати: до 2016 р. за результатами реєстрації права можливо було отримати один з таких документів:
витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;
свідоцтво з Державного реєстру прав (тільки для новосформованих земельних ділянок, які надавались на підставі рішення місцевої ради/розпорядження держадміністрації/наказу обласного управління Держгеокадастру або заяви власника, в разі зміни цільового призначення чи поділу земельної ділянки).
У зв’язку з тим, що законодавство нашої держави досить мінливе, все постійно змінюється, то зараз можна отримати тільки витяг про проведену державну реєстрацію прав.

Ціна і термін

Від 2500 грн. Від 2 годин до 3 робочих днів.


Необхідні документи

1.Витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК); 2.Копію та оригінал паспорту заявника; 3.Копію та оригінал ідентифікаційного номеру; 4.Підтвердження оплати адміністративного збору (0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, станом на 2018 р. – це 170 грн.); 5.Документ – підстава виникнення права на ділянку (договір купівлі-продажу (дарування, міни і т.і.), рішення суду, свідоцтво на спадщину, тощо); 6.Довіреність, якщо документи подаються представником (нотаріально засвідчена, якщо від фізичної особи); 7.Оригінал та копію паспорту, ідентифікаційного номеру представника, якщо документи подаються представником.


Результат

Реєстрація свого права в Державному реєстрі речових прав (реєстрація договору оренди, ервітуту, суперфіцію, емфітевзису) та отримання Витягу (за бажанням).